Teleferiklerin inşa edilmesi

Bir teleferiğin gerçekleştirilmesi

İstasyonlar, hat, araçlar ve garaja çekme sistemi teleferiklerin ana bileşenleridir; bu bileşenler standart ve özel olabilecek farklı yapı elemanlarından meydana gelirler.

Bir tesisin ihale aşaması esnasında bir teleferiğin satış müdürü müşterinin isteklerinin ve ihtiyaçlarının tamamını belirler. Teknik ofisin desteği ile müşterinin kişisel isteklerinin gerçekleştirilmesi için uygun teklifler hazırlanır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra bir “çalışma grubu” ve bir “proje yöneticisi” tanımlanır.

Proje yöneticisi projenin tanımlanan amaçlarına ulaşılmasından ve bunların üretimin dayanağı olarak dikkate alınan “Kick of Meeting” olarak adlandırılan toplantı esnasında çalışma grubu ile paylaşılmasından sorumludur. Nihai sonuç olarak, tesisin onaylanması, üretim ve bileşenlerin elde edilmesinin yanı sıra inşaat ve montaj işleri için gerekli olan çizimler, hesaplamalar ve raporlar benzeri teknik dokümanların tamamı hazırlanacaktır.

Faz A

Faz A

Topografik, jeolojik ve jeoteknik testler: topograpfik kontrol arazinin ölçülmesinden ve bu arazinin grafik olarak yorumlanmasından meydana gelir. Arazinin bileşimi ve yapısı ise jeoteknik ve jeolojik incelemeler esnasında kontrol edilecektir. Bu tür kontroller tesisin doğru planlaması açısından oldukça önemlidir.

Kazıklama: Bu prosedür de oldukça önemli olarak dikkate alınmaktadır. İleri adımlarda faydalı olacak referans noktaları yere tespit edilmektedir.

Kazı: Zeminin tutarlılığına ve inşaat alanının erişimi kolay olmayan kısmına dayalı olarak ağır kazı makineleri ya da yürür kazı makineleri benzeri farklı makineler kullanılır.

Betonarme işleri: Tesisin istasyonların temelleri, destek kuleleri, teknik odalar ya da park binaları benzeri en temel yapıları tamamen ya da kısmen betonarmeden inşa edilir.

Bu esnada istasyonun makarayı ya da taşıyıcı yapılar benzeri standart elemanlarının kullanılabilirliği kontrol edilir. Tahrik, halat ya da destek direkleri benzeri spesifik elemanların üretimi ya da alınması ise teknik ofis tarafından temin edilen verilere dayalı olarak gerçekleştirilir. Bileşenlerin tamamının montaj amacıyla sahada bulunmasını sağlamak amacıyla gerekli programlama gerçekleştirilir.

 

Faz B

Faz B

Taşıma ve Lojistik: Tesisin muhtelif bileşenleri ve montaj ekipmanları inşaat şantiyesine gönderilecektir. Denizaşırı ülkelerde gerçekleştirilen inşaatlar için parçaların gerekli olması durumunda bu parçalar konteynerler içerisinde gemiler ile nakledilecektir.

Faz C

Faz C


Çelik altyapıların montajı: Çelik parçalar modüler inşaat yöntemi kullanılarak monte edilir. Sahada montajın kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla çelik parçalar üretim yerinden önceden monte edilecektir. Montaj işlemi için farklı makineler ve tesisler kullanılır. İlgili alana erişimin zor olması durumunda destek kuleleri ve istasyonların kısımları malzemelerin taşınması amacıyla bir helikopter ya da teleferil kullanılarak monte edilecektir. Oldukça hassas ve hızlı bir şekilde çalışmak önemli olduğundan helikopter kullanılarak yapılan montaj işlemi oldukça büyük bir zorluk olarak değerlendirilmektedir.

Mekanik aletler ve Kaplama:Frenler, elektrik motoru, dişli, hidrolik silindir, vb. İstasyonların yapılarına entegre edilirken istasyonların kaplamaları en sonunda monte edilecektir.


Halatın montajı:  İstasyonların ve hatların tapısal parçalarının monte edilmesinden sonra sıra artık halatın gerilmesine gelmiştir. Halatın montajı halatın birleştirilmesi ile tamamlanacaktır. Halat montajı bir teleferik inşa etme sürecinin en ilginç, tipik ancak aynı zamanda en zor kısmıdır – aslında bu tür işlemleri gerçekleştiren az sayıda uzman şirket bulunmaktadır.

Elektrik kabloları: Elektrik kontrol sisteminin elektrik motoruna ve istasyonlarda ve destek kulelerinde bulunan diğer destekleme ekipmanlarının bağlantısı elektrikçiler tarafından gerçekleştirilir.

Araçların takılması: Araçların takılması en son işlemlerden bir tanesidir ve taşıtların klemens üzerine tespit edilmesinden ve halatın üzerine asılmasından ibarettir.

 

Faz D

Faz D


Mekanik ve elektrik tesisatlarının ayarlanması: Mekanik ayarlamalar montaj sonrasında gerçekleştirilir ve daha sonra uzman teknisyenler elektriksel kalibrasyon işlemini gerçekleştirir.

Dahili kontroller ve teknik onay: Proje mühendisi diğer teknisyenler ile işbirliği içerisinde farklı bileşenlerin işlevsel testlerinden sorumludur. Daha sonra her şeyin kanuni ve ülkeye özel parametrelere uygun olarak inşa edildiğini kontrol eden inceleme mercilerinin huzurunda kontroller tekrar edilecektir.