LEITNER ropeways Gerlos’a sessizliğin yeni bir boyutunu sunuyor

Yeni "Dorfbahn" vadi istasyonu gürültü emisyonlarını asgari seviyeye düşürüyor

Dorfbahn Gerlos

Dorfbahn Gerlos

LEITNER ropeways tarafından sunulan"Dorfbahn Gerlos" 10 kişilik gondol galasını geçtiğimiz sezon başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Modern donanımının, sayısız hizmetlerin ve kısa mesafelerin yanı sıra, köyün kalbinde yer alan vadi istasyonu özellikle sessiz çalışması ile ön plana çıkmaktadır. İstasyonun özel konumu nedeniyle sessiz çalışma hem zorunlu bir koşul hem de teknik bir meydan okuma teşkil etmiştir.

Schilift Zentrum Gerlos GmbH şirkewtinin idari müdürü David Kammerlander açısından Dorfbahn tesisinin planlanması esnasında tek bir şey halihazırda açıktır: "Vadi istasyonu köye ulaşımı kolaylaştırmak ve köydeki araç trafiğini ortadan kaldırmak amacıyla mümkün olduğunca merkezi olmalıydı. Ancak, bu durum en yakın komşunun istasyondan sadece 20 metre uzakta oturmasını da ifade etmektedir". Bu durum gürültünün engellenmesini uygulamadaki en önemli husus haline getirmiştir. Bunun bir sonucu olarak, LEITNER ropeways ile birlikte özel gereksinimleri karşılayacak bir istasyon geliştirmişlerdir. "Ses geçirmezlik için uygulanan teknik açıdan karmaşık uyarlamalar ve yenilikler genel anlamda  başarılı olmuştur ve halihazırda kendilerini uygulamada kanıtlamıştır!"

Yeni alt istasyon beklentileri aştı

Yeni alt istasyon beklentileri aştı

Her ne kadar ölçümler halihazırda yasal olarak istenen emisyon rakamlarının altında olsa da, LEITNER ropeways ve Kammerlander bunu bir adım daha öteye taşımak istemiştir. İdari Müdür bu durumu şu şekilde açıklamıştır: "Neticede, gürültünün azaltılması refah açısından önemli bir katkıda bulunmaktadır ve yolcuların konforunda ciddi bir artış da sağlamaktadır". Yeni vadi istasuonu sadece bu hedefi yerine getirmekle kalmamakta, bu hedefi aşmaktadır. Kammerlander bu durumu "tabi ki bu özel proje için en iyi sonucu elde edilmesi amacıyla geliştirme sürecindeki ekip çalışması gerçekten de yardımcı oldu. Yolcularımız artık bunu sistemin çalışmasında her gün kendileri de duyabilmektedir ya da daha doğrusu duyamamaktadır" şeklinde açıklamaktadır.

Tam bir "sessiz teknoloji" paketi

Tam bir "sessiz teknoloji" paketi

Gürültünün azaltılması amacıyla farklı ses kaynaklarını etkileyen  bir dizi teknoloji kullanılmıştır. Örneğin, klemens üzerindeki yanal kılavuz makaralar sert plastik yerine poliüretan kullanılarak imal edilmiştir. Bu özellik istasyona girerken ve çıkarken klemensi çok daha sessiz hale getirmektedir. Giriş yerine ve kılavuz raya da bir sandviç akustik levha takılmıştır. Bu levha özel ses soğurucu ara katmanı sayesinde yapıdan kaynaklanan gürültüyü ve havada oluşan gürültüyü azaltmaktadır. Bu sandviç levhaların kalınlığı altı milimetreye kadar çıkabilmektedir. Ancak, alınan önlemler sadece istasyonla kalmamaktadır, çevreleyen altyapı için de uyarlanmıştır. Örnek olarak, Gerlos’ta bulunan Dorfbahn tesisinin ilk üç destek direği birbirine bağlanmıştır ve destek direklerinde bulunan silindir grubunun üç ana kirişine de akustik levhalar takılmıştır. Bu levhalar titreşimlerin aşağıya, istasyona doğru aktarılmasını engellemektedir. Kammerlander etkiyi şu şekilde özetlemiştir: "çalışanlarımız ve yolcular için elde etmek istediğimiz hassas etkiyi yaratmaktadır."