Yasal bilgiler

Talimatlar

LEITNER AG bu web sitesinin içeriğinin derlenmesine büyük özen göstermektedir ve düzenli aralıklarla güncellendiğinden emin olmaktadır. Buna rağmen sağlanan veriler sadece bağlayıcı olmayan genel bilgilerdir. Tanımlanan ürünlerin teknik özellikleri ve donanımları sadece örnektir.
LEITNER AG bu sayfalardaki bilgilerin güncel, doğru ve eksiksiz olduklarını veya bu sayfadaki bilgilere herhangi bir anda sorun yaşamadan erişim sağlanabileceğini garanti etmemektedir.
Üçüncü şahısların (links) sayfalarına atıfta bulunduğumuzda, LEITNER AG bağlantılı sayfaların içeriklerinin herhangi bir sorumluluğunu üstlenmemektedir. Metinler ve fotoğraflar kopyalanamaz ve işlenemez, bu sitedeki bir resmin kullanım hakkı olmaksızın gösterilmesi halinde, bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz.

LEITNER AG basın portalında yer alan içerik ve bilgiler de büyük bir özenle derlenmektedir; ancak LEITNER AG bunların doğruluğundan veya eksiksiz olmasından sorumlu değildir. Bu içerik yalnızca yasal çerçevede kullanılmalıdır. 

Telif hakları

İnternet sayfasının (http://www.leitner-ropeways.com) yapısı (gezinti) ve içeriği telif hakkına tabidir. Bilgiler, özellikle de metinlerin ve/veya görüntülerin kullanımı sadece LEITNER AG'den yazılı onay alınarak çoğaltılabilir.

Gizlilik

Kişisel verilerin işlenmesi için İtalya'da geçerli olan veri koruma kanunlarına ve talimatlarına göre, çalışmalarımızın bir parçası olarak gönderdiğiniz veya aldığımız bilgilerin bir veri tabanında toplandığını bildiririz. Bu veriler daha sonra LEITNER AG, bağlı ortaklıklarının veya bağlı şirketlerinin çalışanları tarafından tamamlanabilir ve işlenebilir. "Kişisel veriler" aşağıdaki amaçlarla ele alınmaktadır: Sözleşmeye bağlı olarak belirtilen ilişkileri yürütmek, ticari faaliyetleri gerçekleştirmek, organizasyonu gerçekleştirmek, istatistikleri uygulamak, yasal olarak zorunlu olan muhasebe ve vergilendirme raporlama görevlerine uymak.

"Kişisel verilerin işlenmesi"; verilerin toplanması, kaydedilmesi, arşivlenmesi, işlenmesi, düzenlenmesi, seçilmesi, ayrılması, karşılaştırılması, kullanılması, bağlanması, engellenmesi, bildirilmesi, dağıtımı ve silinmesi ve imhası ile ilgili elektronik ortamda olan veya olmayan tüm işlemleri ifade eder.

Alınan veriler; yasalarca veya ilgili talimatlarca Avrupa Birliği standartları veya kamu yetkilileri tarafından gerekli görülmedikçe, diğer kişilere, şirketlere, işletmelere veya derneklere iletilmeyecektir.