LEITNER hattı

Hat boyu emniyet

Hat pofili, teleferiğin topografik koşullardan en çok etkilenen kısmıdır. Tesisat potansiyelininin bölgenin şekli tarafından sınırlanmayıp ilgili mevzuata bağlı olduğu yüksek adaptasyon sahibi ürün üretimi bu sebeple çok önemlidir.

Hattın bileşenleri

LEITNER direkleri

LEITNER direkleri

LEITNER direk sisteminin temel prensipleri maksimum çeşitlilik ve adaptasyon kabiliyetinin ideal emniyet ve hızlı uygulama ile birleştirilmesidir.

LEITNER direkleri

LEITNER hattındaki her bir direğin mühendislik, tasarım ve üretim çalışmaları projenin özel topografik ve mekanik ihtiyaçları doğrultusunda yapılır. Farklı direk çapları ve duvar kalınlıklarının kombinasyonu ile direğin tekil şaftlara ayrılması istenildiği şekilde modifiye edilebilir. Direk yüksekliği santimetre hassasiyetinde üretildiği için müşterilere en üst düzey esneklik sağlanır. Ayrıca topografik koşullar uyarınca en uygun hat profiline temelin ilave uzunluğunu ayarlamaya gerek kalmadan ulaşılabilir. Standar direkler kullanılarak hızlı üretim ve değiştirme sağlanır.

LEITNER özel direkleri

LEITNER özel direkleri

30 m üzerindek direkler LEITNER özel merkezi direkler olarak inşa edilir. Tüm tiplerin üst şaftı –Y- şeklinde tasarlanabilir.

LEITNER özel direkleri

Çeşitli direk çapları, duvar kalınlıkları ile seperatörler istenildiği şekilde modifiye edilebilir ve özel direğin statik gerekleri doğrultusunda mükemmel bir biçimde adapte edilebilir. Tüp şeklindeki direklerin standart bileşenlerinin kullanılması hızlı üretim ve kısa stoklama zamanlarına imkan verir. Bu sebeple özel direk ile standart tüp şeklindeki direklerinn kurulum süresi hemen hemen aynıdır. Yalnızca küçük bir taban alanına ihtiyaç duyulsa da, -Y- biçiminde kafası olan özel merkezi direkl çok yüksek irtifalara çıkabilmektedir ve böylelikle kent içi kullanımda çok uygundur.

LEITNER makara bataryası

LEITNER makara bataryası

Emniyetli tasarım – yıllar boyu trendi belirledi

LEITNER makara bataryası

Yüksek flanşın makara hattının ötesine uzaması ve maksimum yiv derinliği sayesinde en üst düzey çözülebilirlik koruması sağlar. Makara bataryasının çift akslı yapısı sayesinde halat aksına en uygun entegrasyonları sağlanır. LEITNER makara bataryasının yüksek makara basıncı ile makara sayısı azaltılabilir ki bu da bakım ve yedek parça maliyetlerini düşürür. LEITNER makaralarının kauçuk karışımı sayesinde minimumda esneme sağlanır, ki bu da tesisatın gerekli tahrik gücünde ciddi bir düşüşe yol açar.

LEITNER CPS

LEITNER CPS

Maksimum emniyet ve uygunluk

LEITNER CPS

Kablo pozisyonuna bağlı olarak LEITNER CPS en üst düzey tesisat emniyeti ve uygunluğu sağlar. Kablo makaranın yivinden ayrıldıktan itibaren CPS’nin yardımıyla güvenilir bir biçimde düzeltilir. Emniyet otobüsü sisteminin uygulanması için minimal kablolamaya gerek vardır. Ayrıca emniyet otobüsü sistemi tekil sensörlerdeki hataları da tespit ederken sensörler arasında seçimli bypass’a izin vererek gerekli değişim tedbirlerini de en aza indirger.