Kalite ve İş etiği

Kalite yönetim sistemi

Kalite

1994 yılında, LEITNER Grubu uluslararası ISO 9001 standardına tam olarak uygun olan ve SOS tarafından belgelendirilen bir kalite sistemini uygulamaya koymuştur. Bu kalite yönetim sistemi ticari işlemlerimizin sürekli olarak incelenmesini içermektedir. Tüm şirket içi işlemler müşteri yönelimlidir ve geliştirme aşamasından satış sonrası müşteri ilişkilerine kadar geliştirilmiş bir ürün hedeflemektedir. Mühendislik anlamında, ürünün kalitesi için büyük öneme sahip olan hayati önem arz eden kaynaklama işlemine özel dikkat ödenmektedir. Bu işlem uluslararası ISO standardı 3834-2-:2005 çerçevesinde özel sertifika almıştır.

Buna ilaveten, destekleyici işlevi olan kaynaklanmış aksamlar çelik yapı için Avrupa Standardı EN 1090-2'e göre belgelendirilmiştir. Ürünler, müşteri ilişkileri ve çalışanlarımızın çalışma koşulları anlamında devam etmekte olan geliştirmelere ilaveten ekolojik farkındalık üzerine güçlü bir odak daima LEITNER Grubunun kalite yönetiminin amaçları olmuştur. Çevre Güvenlik sistem (ÇGS) ve İş Güvenliği ve Sağlığı Sistemi (İGSS) birleştirilmiş, mevcut Kalite Yönetim Sistemi (KYS) bir Birleşik Yönetim Sistemi (BYS) haline dönüştürülmüştür.

Etik

LEITNER'in teşkilat ve idari modeli

Etik

2010 ve 2013'teki güncellemelerle 20.10.2005 tarihinde LEITNER 213/01 sayılı İtalyan Kanun Kararnamesi uyarınca kendi teşkilat ve idari modelini ortaya koymuştur. Bu, şirketlerin bazı suçları önlemek ve bir suç işleme tehlikesini azaltmak için idari sorumluluğunu ilgilendirmektedir. Teşkilat ve yönetim modeline dâhil edilen davranış kurallarının eksikleri, şirketin ortaya koyduğu ahlak kurallarıyla giderilmektedir, şirket bünyesinde ahlaksal olarak doğru kültür ve şeffaflığın yayılması için tasarlanış olan şirket içi yönetmeliklerin kapsamlı bir miktarını meydana getirmektedir.

Çelik yapıların EN 1090 uygulaması

Çelik yapıların EN 1090 uygulaması

2014 boyunca, LEITNER ropeways’ın üretim alanları Avrupa çelik yapı standardı EN 1090'a göre belgelendirilmiştir. Standart, yük taşıyıcı özellikleri olan aksamlar üreten şirketlerin tamamı için 2014 yılı Temmuz ayından buyana zorunludur. Bu belgelendirme LEITNER ropeways’ın sıkı güvenlik, kalite ve güvenilirlik gereksinimlerine riayet ettiğinin bağımsız üçüncü şahıslar tarafından teyidini sağlamaktadır.