Şirket ayrıntıları & Şartlar ve koşullar

Şirket ayrıntıları

Şirket ayrıntıları LEITNER AG:

Bolzano Ticaret Siciline Tescil No.: 00123790214

KDV tescil numarası: IT 00123790214

Yönetim Kurulu Başkanı: Anton Seeber

Anlaşma koşullarından sorumlu: LEITNER AG

Yazıişleri personeli: Pazarlama Bölümü LEITNER AG

PEC-Adresi: leitnerspa@legalmail.it 


Conception, Webdesign & Programming:

pixelart GmbH 
Handelszentrum 16 
A-5101 Salzburg/Bergheim 

Web: http://www.pixelart.at

 

Bu web sitesinde çevrimiçi alışveriş için Genel Şartlar ve Koşullar

Şirket merkezi via Brennero, 34 – 39049 Vipiteno (BZ) İtalya adresinde bulunan LEITNER SpA satıcı olarak göz önünde bulundurulmaktadır, bundan böyle "LEITNER" veya "SATICI" olarak atıfta bulunulacaktır ve www.leitner-ropeways.com web sitesinde bir çevrimiçi sipariş veren her şahıs veya tüzel kişi alıcı olarak göz önünde bulundurulmaktadır ve bundan böyle "ALICI" olarak atıfta bulunulacaktır. ALICI kimliği Satın Alma Emri üzerindeki bilgiler sayesinde tespit edilecektir. Siparişin gönderilmesi mevcut satış koşullarının tamamının kabulünü meydana getirmektedir.

1.) YASAL TEMEL

1.1. LEITNER ve ALICI arasındaki ilişki, ALICININ kalemleri ticari veya mesleki kapsam için değil kişisel kapsam için satın alması halinde, SATICININ şirket merkezinin bulunduğu ülkede yürürlükte olan tüketici koruma kanunları ve hükümleriyle düzenlemektedir. ALICININ KDV numarası göstererek mesleki veya ticari amaçlarla hareket etmesi halinde, ticari faaliyetlerin düzenlenmesine dair yürürlükteki yasalar uygulanacaktır.

 

2.) KAPSAM

2.1. Bir çevrimiçi sanal mağaza yoluyla LEITNER MÜŞTERİYE farklı kalemlere bakma ve satın alma olanağı sağlamaktadır.

 

3.) SATIŞ KOŞULLARI

3.1. MÜŞTERİ web sitesinden kalemlere erişim sağlayabilmektedir ve web sitesindeki "alışveriş" sesi altında gösterilen talimatları takip ederek kalemleri satın alabilmektedir. www.leitner.com.

3.2. LEITNER siparişteki bilgilerin yanlış veya eksik olarak bildirilmesi halinde, siparişi verilen kalemleri teslim etmeme hakkını saklı tutmaktadır.

 

4.) FIYATLAR

4.1 Fiyatların tamamına satış vergisi dahildir. Kalemlerin teslimatı için 6,00 Euro ücret kesilecektir.

 

5.) SİPARİŞİN UYGULANMASI

5.1. ALICI tarafından LEITNER'e gönderilen sipariş, ALICI tarafından yapılan ödemenin alınmasına kadar LEITNER için bağlayıcı değildir.

5.2. Sipariş mümkünse tek teslimatta gerçekleştirilecektir. Teknik veya lojistik gerekçeler nedeniyle kısmi bir teslimat talep edildiğinde, teslimat ücreti sadece tek seferliğine kesilmektedir.

 

6.) TESLIMAT

6.1. Teslimat süresi kalemlerin varış yerine bağlı olmaktadır. Her halükarda, siparişi verilen kalemler mümkün olduğunca hızlı bir şekilde teslim edilecektir. İlk siparişler için teslim süresi 2 haftaya kadar olabilmektedir.

 

7.) ÖDEME

7.1. Ödemenin aşağıdaki banka hesabına banka havalesi yoluyla yapılması gerekmektedir:

 

Banca Popolare di Bergamo S.p.A.

Via Manzoni, 7

20121 Milano

SWIFT: BLOPIT22

IBAN: IT 72 M 05428 01602 000000001236

 

8.) SÖZLEŞMEDEN VAZGEÇME HAKKI

8.1. Sözleşmeden çekilme ve kalemleri iade etme hakkı sadece, kalemleri ticari veya mesleki amaçlar gibi farklı amaçlar için sayın alan ALICIYA uygulanabilir. Bu nedenle, sözleşmeden vazgeçme hakkı kalemleri ticari kapsam için satın alan ve LEITNER'e KDV numarasını gösteren alıcılara uygulanabilir değildir.

8.2. ALICI sözleşmeden kalemlerin alındığı günden itibaren 14 gün içerisinde vazgeçme hakkına sahiptir.

8.3. Sözleşmeden vazgeçmek için ALICININ vazgeçtiğini LEITNER'İ taahhütlü posta yoluyla, faks yoluyla veya posta yoluyla kalemlerin alındığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde bildirmesi gerekmektedir.

8.4. Tebligatın aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

8.4.1 ALICININ iptal etmek istediği siparişin ayrıntıları;

8.4.2 ALICININ sözleşmeden vazgeçmek için açık niyeti;

8.4.3 ALICININ eksiksiz banka bilgileri.

8.5. Kalemlerin LEITNER'e alındıkları tarihten sonra 14 gün içerisinde iade edilmesi gerekmektedir.

8.6. Nakliye ve ilgili risk maliyetlerinin ALICI tarafından karşılanması gerekmektedir. Kalemlerin geri alınması sadece paketin kasıtlı olarak ve harici olarak hasar görmemiş olması halinde kabul edilebilir. Kalemlerde kullanım veya hasar izleri görülmesi halinde, LEITNER tazminat talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

8.7. Kalemler için ödeme miktarı vazgeçme bildiriminin alınmasından itibaren 30 gün içerisinde iade edilecektir.

 

9.) GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel bilgilerin işlenmesi ile ilgili olarak LEITNER, ALICI tarafından bildirilen veya LEITNER'in faaliyetleri kapsamında temin edilen verilerin bir veri bankasında toplandığını bildirir. Bunun sonucunda bu veriler LEITNER AG personeli ve kendisi ile bağlantılı olan şirketler tarafından işlenebilmektedir.

"Kişisel bilgiler" aşağıdaki amaçlar için kullanılır: Sözleşmeden doğan ilişkilerin uygulanması, ticari faaliyet, organizasyon, istatistik, kanunun gerektirdiği muhasebe ve vergi bilgisi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

Haklarınız ve gizlilik politikası ile ilgili ayrıntılı bilgileri, LEITNER müşterileri ve tedarikçileri için gizlilik politikasını öngören aşağıdaki Link altında bulabilirsiniz. Gizlilik politikasına ilişkin her türlü başvuru privacy@leitner.com adresine yapılabilir.

 

10.) UYGULANABİLİR KANUN VE YETKİLİ MAHKEME

10.1. www.leitner-ropeways.com web sitesinde şart koşulan sözleşmelerle ilgili olarak herhangi bir ihtilaf için, SATICININ şirket merkezinin bulunduğu ülkede yürürlükte olan kanun uygulanacaktır.

10.2. ALICI, yabancı bir ülkede şirket merkezine sahipse ve/veya kalemleri ticari ve/veya mesleki amaçlarla satın alması halinde, yetkili mahkeme SATICININ şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkeme olacaktır.

ALICI bu satış koşullarını ve özellikle Madde 5 (siparişin yerine getirilmesi); Madde 20'yi (uygulanabilir yasa ve yetkili mahkeme) okuduğunu beyan etmektedir ve kabul etmektedir.